Zpráva o činnosti a návrh další orientace SRW Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Co se podařilo

 • vybudovat určitou členskou základnu, která se ovšem od data založení za 10 let zcela obměnila
 • prosadit SRW do podvědomí pražské hudební veřejnosti, operních divadel, hudební kritiky atd.
 • získat pro vstup do SRW čestné členy, zejména p. Dvořákovou, p. Kniplovou a p. Švorce
 • začlenit SRW do RWVI, účast na kongresech 2009, 2010, 2011
 • zajistit pořadatelství kongresu 2012 v Praze, připravit a prosadit řádný program
 • vytvořit internetovou stránku www.richardwagner.cz, naplnit ji
 • vydat 24 čísel občasníku Hlasatel, v posledních letech v barevné, vícestránkové podobě
 • uspořádat celou řadu zájezdů na Wagnerovy opery do Čech (Bludný Holanďan v Plzni, ÚNL, Liberci, Tannhäuser v Brně) i do zahraničí ( Víly ve Würzburgu, Rienzi v Lipsku, Bludný Holanďan v Regensburgu a v Chemnitz, Tannhäuser v Drážďanech, Lohengrin v Drážďanech, Mnichově a ve Vídni, Tristan a Isolda v Lipsku, Mistři pěvci norimberští v Norimberku, Innsbrucku, Lipsku a Drážďanech, Valkýra v Drážďanech, Soumrak bohů ve Vídni, Parsifal v Erfurtu, Lipsku, Vídni, 3x v Drážďanech)
 • téměř každoročně zajistit vstupenky a zájezd pro několik členů SRW na festival do Bayreuthu
 • aktivně se podílet a propagovat SRW na inscenaci Prstenu Nibelungova v Národním divadle v r. 2005 a Tristana a Isoldy v r. 2010 ve Státní opeře
 • spolufinancovat vytvoření busty R. Wagnera a její instalaci na důstojném místě ve SOP
 • zajistit zdarma pro členy SRW vstupenky na inscenace Bludného Holanďana, Tristana a Isoldy a wagnerovského koncertu ve SOP
 • zúčastnit se řady besed v Českém rozhlase a České televizi, a tím propagovat činnost SRW

Co se nepodařilo

 • získat větší členskou základnu SRW (dnes cca 30 členů, z toho jen asi 20 jakž takž aktivních)
 • začlenit do SRW osobnosti z oblasti české hudební veřejnosti (umělce, kritiky, historiky – tito lidé se SRW komunikují a spolupracují, ale nemají zájem být členy)
 • pravidelně udržovat a aktualizovat webové stránky
 • pokračovat ve vydávání Hlasatele
 • zajistit spolkovou místnost
 • zaktivizovat členskou základnu tak, aby většina činnosti spolku nebyla závislá pouze na aktivitě předsedy, případně členů předsednictva
 • nabídnout stávajícím členům i zájemcům o členství wagnerovské aktivity – za příspěvky nedostávají téměř nic

Úkoly do budoucna – 2012 - 2013

 • udržet fungování a statut SRW v dalších letech
 • zvládnout úspěšně Kongres RWVI 2012 v Praze
 • připravit se na spolupráci s operou ND i jinými subjekty na důstojné oslavy dvojího wagnerovského výročí v roce 2013
 • obnovit aktuální funkci www stránek SRW
 • provést procedurální náležitosti v souvislosti se změnou předsedy SRW
 • pokusit se obnovit vydávání Hlasatele, alespoň v elektronické podobě
 • připravit cca 3 kandidáty na stipendium v Bayreuthu pro rok 2013