Letošní Wagnerovy Bayreuther Festspiele Společnost Richarda Wagnera Praha, řádný člen Richard Wagner Verband International

Pražská Společnost Richarda Wagnera se letos rozhodla pro Stipendijní program Bayreuther Festspiele 2016 podpořit dva kandidáty - režisérku Národního divadla v Praze Katharinu Schmitt a doktoranda katedry hudební výchovy PdF OU Martina Kajzara.
O udělení stipendia rozhodla v květnu tohoto roku bayreuthská Richard Wagner Verband International a oba kandidáty pro stipendijní program schválila. Cestě na Bayreuther Festsipele 2016 tedy nebránilo nic a mohli jsme se této výjimečné a respektované události zúčastnit.

Bayreuthské hry, jak by se dal doslova tento festival přeložit, jsou nejvýznamnější světovou událostí, jež je spojena s hudebními dramaty Richarda Wagnera. V tomto Festspielhausu se hrají výlučně opery Richarda Wagnera a inscenací se účastní jen Ti nejlepší hudebníci a zpěváci ze všech velkých orchestrů a divadel Německa. I sboristé jsou zde vybíráni ze sólistů (slovy Kathariny Wagner: „kupř. letošní konkurz čítal 8000 uchazečů na post sboristy, s nichž jsme vybrali 160"). Bayreuther Festspiele se konají s přestávkami každoročně od roku 1876 a jedná se o nejstarší dochovaný hudební festival. Divadlo se každoročně otevře po dobu jednoho měsíce, kdy jsou Wagnerovy opery uváděny každým večerem. Na vstupenky je čekací doba i 10 let a představení jsou zpravidla vyprodána do posledního místa.

Stipendium bylo ideou již samotného Wagnera, který si přál, aby v jeho divadle byli přítomni nejen lidé finančně movití, ale především Ti, kteří mají o hudební drama skutečný zájem. Vychovával si tak nejen erudované publikum, ale i budoucí umělce, zpěváky, režiséry, kritiky, teoretiky etc. Stipendistů bylo letos vybráno 120, a to z celého světa (kupř. JAR, Čína, USA, Rusko) čili kdo není povahy introvert, dostal jedinečnou příležitost poznat řadu zajímavých osobností či současných i budoucích umělců. Program byl doslova nabitý. Gró celého stipendia tkvělo především v tom, že jsme měli možnost se účastnit tří představení (Der fliegende Holländer, Parsifal, Götterdämmerung), avšak každému představení předcházela i odborná přednáška vedena ředitelem bayreuthského muzea Dr. Svenem Friedrichem. Po oficiálním uvedení letošních stipendistů operní režisérkou a pravnučkou Richarda Wagnera - Prof. Katharinou Wagner nám bylo zpřístupněno divadlo Festspielhausu s důkladnou a komentovanou prohlídkou. V průběhu pobytu jsme se s Katharinou Wagner setkali ještě několikrát a možnost s ní osobně hovořit je vskutku zážitek.

V rámci programu pro stipendisty jsme navštívili kontroverzně proslulou vilu Wahnfried, v níž rodina Wagnerů žila po generace, hrob a muzeum Richarda Wagnera
i muzeum jeho tchána Franze Liszta. Také jsme se účastnili závěrečného Abschlusskonzertu letošních stipendistů v koncertním sále města Bayreuth. Obrovským překvapením, dle úvodních propozic neoznámeným, byly mistrovské kurzy s významným wagnerovským tenorem světového formátu, totiž doc. Siegfriedem Jerusalemem. Jakožto vystudovaný operní pěvec jsem tuto možnost kvitoval s patřičným nadšením.

Samotná představení byla pro stipendisty obrovským zážitkem jak akustickým, tak vizuálním a celkový dojem ještě podnítilo závěrečné provedení Soumraku Bohů. Výkony pěvců i orchestru byly strhující a dotvářely tak komplexní dojem z hudebního dramatu,
o který šlo Richardu Wagnerovi především. Já děkuji společnosti Richard Wagner Verband International, Společnosti Richarda Wagnera v Praze i Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za tuto ojedinělou příležitost a nevšední zážitek z letošních Bayreuther Festspiele 2016.

Martin Kajzar je absolventem studia operního zpěvu pro obor tenor na Fakultě umění OU
a nynějším doktorandem pro obor Hudební teorie a pedagogika na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty OU. Zabývá se badatelskou činností v oblasti wagnerovské interpretace
a wagnerovských pěvců. Tématem jeho disertační práce je vznik první pramenné monografie českého operního tenora Josepha Aloyse Tichatschecka, který zpíval v titulních rolích světové premiéry Wagnerových oper Rienzi a Tannhäuser.